5

ایا تا به الان این را می دانستید که می توانید به راحتی با دادن یک پیامک به یک سامانه پیامکی می توانید

خلافی یک ماشین را بگیرید .

. یعنی شما می توانید به راحتی با دادن یک پیامک به این سامانه از خلافی

ماشینتان اطلاع یابید . پس همین امروز می توانید یکی از بهترین سیستم های پیامکی حال حاضر را از

ما خرید بکنید . اگر شرکت دارید . اگر جزو سازمان های دولتی هستید می توانید با استفاده از سیستم های

پیامکی به دیگران کار های زیادی را انجام بدهید . برای مثال یکی از این امکانات سیستم پیامکی این است

که شما وقتی ان را خریدید می توانید نرم افزاری را روی ان نصب بکنید که فرد می تواند با نوشتن شماره

ماشین و غیره خلافی ماشین خود را دریافت بکند .