ارسال اس ام اس

واقعا ما در دورانی زندگی می کنیم که هر روز شاهد ان هستیم که یک سیستم جدید دارد اختراع می شود

و هر روز بر امکاناتی که داریم دارد افزوده می شود و ما در بین این همه امکانات باید سعی بکنیم بهترین

انها را بربگزینیم .

پس همین امروز می خواهیم کمی در مورد سیستم های پیامکی اینترنتی صحبت بکنیم .

با گسترش نسل جدید ما شاهد ان بودیم که سیستم های پیامکی جدید ظهور کردند و با این کار خیلی ازکار ها

راحت تر شد . برای مثال الان ما می توانیم با فرستادن یک پیامک به یک سامانه اطلاع یابیم که چه مقدار موجودی حساب داریم .