3

امروزه سیستم های اژانس باید یک پنل پیامکی تهیه بکنند و از ان نیز استفاده بکنند یکی از مهم ترین

راه های کسب درامد می تواند همین سامانه های پیامکی برای اژانس باشد برای مثال فرد می ایید

از طریق سامانه پیامکی یک اس ام اس می زند برای اژانس و می گویید که می خواهد به این مسیر

برود بعد سیستم به طور اتوماتیک بهش می گویید این مقدار باید صبر بکنید تا ماشین بیایید و وقتی

امد این مقدار پول می گیرد تا شما را به مقصد خودتان برساند . این یکی از بهترین ایده های هست

که می تواند کار و کاسبی هر اژانسی را متحول بکند . و بعد می تواند برای هر فردی یک اشتراک

خاص در نظر بگیرد و برای ان فرد در سال یک پیامک تبریک بفرستد به دلیل استفاده کردن از

این سیستم پیامکی . و بعد به کسانی که بیشتر از اژانس نیز استفاده می کنند از طریق همان اژانس بهشان

یک لوح تقدیر بدهند . یک ساعت بدهند . یک جایزه بدهند . چیزی بدهند که به عنوان یادگاری بماند .