10

شما به کمک ملی پیامک میتوانید به شهرستان های استان البرز پیامک انبوه تبلیغاتی ارسال کنید،ملی پیامک این امکان را برای شما فراهم کرده است.