5

یکی از مهم ترین مواردی را که می شود در مورد سایت های خبری و تحلیلی استفاده کرد این است

که این سایت ها باید دارای مهم ترین اطلاعات و تکنو لوژی های روز باشند یکی از همین تکنو لوژی های

که امروزه می شود از ان نام برد استفاده از سیستم های پیامکی انلاین هست . برای مثال خیلی از افراد

هستند که وقت ندارند تا به اینترنت بیایند و اخبار روز را چک بکنند . سایت های خبری معروف می توانند

با در اختیار گذاشتین این سیستم برای این گونه افراد وقت این افراد را به خوبی تنظیم کنند . برای مثال

این سایت ها یک سامانه پیامکی درست می کنند و می گویند هر کس که می خواهد پیامک در هر زمینه ای

ارسال بشود برایش مثلا ماهیانه این مقدار باید بدهد به ما و ما در ازایش هر روز سر تیتر مهم ترین اخبار

روز را برایش می فرستیم . این گونه هم سایت معروف مورد درامد زایی قرار می گیرد و هم افراد

مختلف می توانند از اخبار روز اطلاع یابند و هم در وقتتان نیز صرفه جویی بکنند .

پس همین امروز به سیستم های پیامکی ما بپیوندید . تا بتوانید از امکانات این سیستم استفاده بکنید