16

امروزه خیلی ها می دانند دیگر برای رقابت با خیلی از شرکت های مهم دنیا و همچنین برای برتری

در دنیای بازار می توانند از سیستم های مختلف پیامکی استفاده بکنند . پس ما نیز باید از این ویژگی های

مختلف نیز استفاده بکنیم و تا ان جایی که می توانیم از سیستم های پیامکی نیز استفاده بکنیم .

برای مثال فردی که دارای شرکت هست . باید بتواند از انواع راه های ارتباطی شرکت خود را

به مردم مختلف و در شهر های مختلف و جا های مختلف ان را معرفی بکند . خوب این کار از

طریق چندین راه ممکن است یکی از این راه ها استفاده از اینترنت یکی دیگر استفاده از تبلیغات تلویزیون

یکی دیگر تبلیغات کاغذی ولی ما به شما یک تبلیغات دیگر را پیشنهاد می کنیم و ان هم استفاده از

تبلیغات پیامکی هست که هم به صرفه تر هست و هم در وقت و زمان و پول شما نیز صرفه جویی می کند.