15

 

از طریق سامانه پیام کوتاه ملی پیامک می توانید به بانک محله های استان خراسان دسترسی داشته باشید و ارسال اس ام اسداشته باشید.این بانک اطلاعاتی به صورت رایگان در خدمت شما قرار گرفته است.