8

خیلی ها امروزه با گسترش تکنولوژی و همچنین پیشرفته شدن سیستم های حال حاضر می خواهند

نحوه ی فرستادن پیامک را یاد بگیرند خوب فرستادن پیامک کار بسیار اسانی هست و دیگر نیازی

نیست که بخواهیم خود را به زحمت بیندازیم و پیامک بفرستیم . امروزه ما می دانیم برای فرستادن

پیامک تنها به یک چیز لازم هست و اون چیزی نیست جزو داشتن یک گوشی چه ساده و چه هوشمند

و حرفه ای پس با داشتن یک عدد گوشی و همچنین داشتن یک سیم کارت خوب می توانیم پیامک بفرستیم

فردی می تواند پیامک بفرستد که دارای این موارد باشد و بدون داشتن این موارد اصلا نمی شود پیامک

فرستاد . پس نحوه ی پیامک فرستادن نیز مشخص شد . و ما نیز می توانیم حالا پیامک بفرستیم .

فعلا برای ما فرستادن پیامک فارسی زبان و انگلیسی زبان مرسوم است یعنی بیشتر افراد از

پیامک های فارسی و انگلیسی استفاده می کنند  از دیگر پیامک ها نیز استفاده نمی کنند .