Zemanta Related Posts Thumbnail

یکی از مهم ترین دغدغه های هر فردی در این دوران فرستادن پیامک در زمان خاص و برای فرد خاص هست. امروزه خیلی ها می خواهند برای افراد خاص در زمان خاصی پیامک هدفمند بفرستند .

خوب ما امروز می خواهیم به این افراد بگوییم که این کار اسانی هست و راحت می توانید این کار را انجام بدهید . شما می توانید با استفاده از سیستم های ما از این کار استفاده بکنید و به راحتی می توانید به هر کسی

که دوست دارید پیامک هدفمند بفرستید . یکی از ویژگی های سیستم ما این است که شما مثلا می خواهید به فردی در یک زمان خاص و یک روز خاص یک پیامکی بفرستید خوب وارد پنلتان می شوید و این کارها

را مشخص می کنید و بعد دیگر منتظر می مانید تا روز موعد برسد تا پیامک مورد نظر ارسال بشود .