12از طریق سامانه پیام کوتاه ملی پیامک می توانید به تمام شماره های ایرانسل با پیش شماره ۰۹۳۵ ,۰۹۳۶ ,۰۹۳۷ ,۰۹۳۸ ,۰۹۳۹  دسترسی داشته باشید.این بانک اطلاعاتی به صورت رایگان در خدمت شما قرار گرفته است.