16

ایا تا الان به این فکر افتاده اید . که چگونه بتوانید شرکت مهندسی خودتان را در مدت زمان کمی معروف بکنید و بتوانید پروژه های زیادی را از سراسر ایران بگیرید؟ …

خوب این کار بسیار اسان هست شما می توانید

به راحتی بانک موبایل قوی ما را بخرید و سامانه های پیامکی ما را نیز امتحان بکنید . یعنی اول شما

سامانه پیامکی را می خرید بعد بانک موبایل مهندسان را نیز می خرید . و بعدم سامانه را شارژ می کنید

و اقدام می کنید . به فروش محصولات مهندسی تان . پس همین امروز به سیستم های پیامکی ما بپیوندید .