14

ایا دوست دارید در هر زمینه ای که می خواهید فعالیت بکنید موفق بشوید خوب این دیگه کاری نداره

شما با استفاده از ترفند های که ما یاد شما می دهیم به راحتی می توانید پیامک های تاثیر گذار بفرستید

و شاهد ان باشید که چه قدر باز خورد دارد در سطح جامعه .

یکی از مهم ترین دلایل پیامک های

تاثیر گذار این است که باید اول پیامکی را که می خواهیم بفرستیم . باید ان را از همه نوع جنبه ای

بررسی بکنیم . و بعد برای سطح مورد نظر افراد جامعه ان را بفرستیم . برای مثال اگر پیامک ما

برای افراد بازاری هست باید پنل و شماره موبایل افراد بازاری را گیر بیاوریم و ان را برای انها

بفرستیم تا بتوانیم باز خورد این گونه پیامک ها را ببینیم تا بفهمیم تاثیر گذاری در چه حد و سطحی

خواهد بود . پس همین امروز به ما بپیوندید . خریداران محترم