یکی از مهم ترین مواردی که در مورد اس ام اس و پیامک می شود نام برد این است که در این

دوران خیلی سخت هست که هزینه تبلیغات بکنیم و مورد استفاده قرار نگیرد . برای مثال اگر بخواهیم

در مورد هزینه کردن برایتان بگوییم این است که فردی می ایید و هزینه تبلیغات کاغذی می کند

و بسیار پول می دهد ولی متاسفانه این تبلیغات کاغذی ممکن است به دست افراد مورد نظر

نرسد پس ما برای افراد مختلف که می خواهند وارد سرمایه گذاری بشوند . استفاده از

سیستم های پیامکی را بهشان می گوییم . پس امروز اگر بخواهید از سیستم های کاغذی و تبلیغات

کاغذی استفاده بکنید . ما بهشان می گوییم که این کار را نکنید . و از سیستم های پیامکی استفاده

بکنید. چرا چون این گونه پیامکی که دارید ممکن است به دست افراد مورد مختلف قرار بگیرد .

و به ان افراد برسد . پس استفاده کردن از تبلیغات پیامکی خیلی بهتر از استفاده کردن از

تبلیغات کاغذی است . پس همین امروز به سیستم های پیامکی ما برسید .