12

ایا شما می خواهید که اطلاعات زیادی داشته باشید خوب ما امروز به شما چندین راه معرفی می کنیم

پس امروزه یکی از مهم ترین راه های مختلف استفاده از سرویس های ارزش افزوده پیامک کوتاه است

پس شما بیایید تا ما اطلاعاتتان را در زمینه های مختلف را زیاد بکنیم . یعنی ما با دادن اطلاعات زیاد

به شما می توانیم . هم اطلاعات عمومی شما را زیاد بکنیم . و هم برای خودمان کسب درامد بکنیم .

پس امروزه روز راه های کسب درامد زیاد هستند . یکی از راه های کسب درامد همین پیام کوتاه

هست که پیام کوتاه دادن و کسب درامد کردن . حالا چگونه ما می توانیم کسب درامد بکنیم .

شما می ایید یک سامانه می خرید و یک اسکریپت به ان وصل می کنید . و بعد مثلا برای افراد

مختلف پیامک در زمینه های مختلف ارسال می کنید . و برای ان افراد مبلغ دریافت می کنید

مثلا می گویید هر روز یک پیامک خنده دار برای شما ارسال می کنیم  و شما هر ماه مثلا این

مقدار پول می گیریم که این گونه هم شما سود می کنید و هم فرد مورد نظر . پس همین امروز

به سیستم های پیامکی ما بپیوندید .