وقتی تبلیغات یک شرکت از طریق بیلبوردها و یا تیزرهای تلویزیونی که تبلیغات همه گیر هستند، انجام می پذیرد، عوامل بسیاری در گیرایی و اثرگذاری این تبلیغات از طریق بیلبورد و از طریق SMS را با هم مقایسه می کنیم.وقتی یک بیلبورد تبلیغاتی با کیفیت بسیار بالای گرافیکی و چاپ آماده می شود، اولین مساله محل نصب تابلو می باشد. محل های شلوغ و پر ترافیک، محل های متوسط نشین، محل های متمول نشین و … و حتی قیمت Standها در نقاط مختلف شهر در تامین این فاکتور مهم می باشد. فرض کنید شرکت، محلی راکه تردد و ترافیک بسیاری دارد، جهت نصب انتخاب نماید. پس ازنصب، اثر گذاری تبلیغات به عوامل متعددی بستگی دارد که به آنها متغیرهای پنهان می گویند.  این متغیرها علی رغم تاثیر مستقیم و بسزایی که در نتیجه عمل دارند، هیچگاه قابل اندازه گیری نمی باشند. سلیقه افراد و شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه، در طول مدتی که تابلو تبلیغاتی شما در این محل پر تردد نصب است، اثر بسزایی در توجه به تبلیغات دارد. اثر طیف های زندگی مختلف به چشم افراد مختلف و وضعیت هایی که باعث عدم توجه افراد به اطرافشان می شود، گاهی موجب می گردد  از ۲ میلیون فردی که از جلوی یک بیلبورد تبلیغاتی عبور می کنند، ۱۰۰هزار نفر هم با دقت آَن را نگاه نکنند و حتی ناخودآگاه آنها نیز نامی را در ذهنشان نگه ندارد و…

حال آنکه وقتی از طریق SMS برای ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ نفر پیام می فرستید، چون این پیام وارد یکی از جنبه های شخصی فرد مخاطب شده است، حتما متوجه آن می شود.

همانگونه که در سایر تبلیغات متداول امروز یا استفاده از هدایا و جایزه های تبلیغاتی در اثر گذاری آن تاثیر بیشتری دارد، تبلیغات از طریق SMS نیز اگر همراه با جایزه های تبلیغاتی باشد گیرایی بیشتری به همراه دارد و گاهی اوقات باعث می شود فرد مخاطب یک مبلغ برای کالای شما محسوب شود.

در تبلیغات از طریق SMS دست شرکت بسیار باز خواهد بود تا حرکتهای جدیدی را در جهت معرفی خود انجام دهد. این صنعت تبلیغاتی نوین که گستره آن اگر نتوانیم بگوییم تمام افراد جامعه، ۹۰% افراد جامعه می باشد، می تواند طبق سلیقه ها و بر اساس سن های مختلف مخاطبین باهزینه هایی کمتر از سایر تبلیغات از نظر کمپانی بالا باشد، ولی بایک حساب سر انگشتی می توان دریافت که تبلیغات از طریق SMS هم کیفیت را شامل می شود و هم کمیت را و وقتی شما تبلیغات شرکت خود را برای حتی ۱۰۰هزار نفر هم می فرستید،‌اطمینان دارید که ۱۰۰ هزار نفر تبلیغات شما را دیده اند. حال از شما می پرسیم چند نفر مطمئنا بیلبوردهای تبلیغاتی شما را با دقت مشاهده کرده ااند؟

چند نفر وقتی تیزرهای تبلیغاتی شما بین پربیننده ترین برنامه تلویزیونی پخش شده عصبانی نشده اند؟