6

ایا تا الان وارد محیط اینترنت شده اید و ایا تا الان با این دنیای مجازی اشنایی داشته اید . واقعا این دنیای

مجازی مثل دنیایی واقعی خیلی گسترده است . و می توان در ان مثل محیط بیرون از خیلی ها چیز ها

درامد زایی کرد . زیرا مثل محیط بیرون یک دنیا هست و هر دنیایی احتیاج دارد به انواع متخصص ها

و دنیای مجازی نیز انواع تخصص ها را باید در خودش داشته باشد . برای مثال باید وبمستر داشته باشد

باید فردی که از طریق سامانه های پیامکی که درامد زایی می کند داشته باشد و خیلی چیز های دیگر .

پس همین امروز سری به ما بزنید .