5

ایا می دانید که شما می توانید فقط با داشتن یک سامانه اس ام اسی به راحتی کسب درامد بکنید پس همین کار

را ما به شما اموزش می دهیم تا بتوانید کمی به درامد های خود اضافه بکنید .

برای مثال شما می توانید با در

اختیار داشتن یک بانک شماره موبایل قوی به راحتی به این شماره موبایل ها پیام بدهید و هر پیامی که دادید

بتوانید برای هر کدام از پیام ها مشتری برای خود جور بکنید و برای این گونه مشتری ها هر روز پیامک مورد ودلخواه انها را ارسال بکنید و برای ارسال کردن پیامک مورد دلخواهشان پول نیز بگیرید .