16

برای بین المللی باید یک شماره بین المللی تهیه نمایید.

متن پیامک حتما باید انگلیسی باشد.

در بخش شماره ها پس از انتخاب کشور نباید پیش شماره را وارد نمایید ، مثلا اگر میخواهید به شماره ۹۷۳۸۶۱۲۱۲۳ ارسال انجام دهید ابتدا کشور امارات را انتخاب کرده و در شماره را بدون ۹۷ وارد نمایید : ۳۸۶۱۲۱۲۳

هزینه پیامک های بین المللی با پیامک داخلی متفاوت بوده بدین منظور قبل از ارسال بخش تعرفه را ملاحظه فرمایید.

امکان به صورت بین المللی فراهم بوده و دارای ضریب مشخصی می باشد که در تعرفه پایه حساب کاربری شما ضرب میشود .