چگونه به شماره های ایرانسل پیامک تبلیغاتی انبوه ارسال کنیم ؟

از طریق سامانه پیام کوتاه ملی پیامک می توانید به تمام شماره های ایرانسل با پیش شماره ۰۹۳۵ ,۰۹۳۶ ,۰۹۳۷ ,۰۹۳۸ ,۰۹۳۹  پیامک تبلیغاتی ارسال کنید.