16

امروزه می خواهیم در مورد دادن انواع پیامک با شما حرف بزنیم و ویژگی های هر مورد را برای شما بگوییم برای مثال یکی از مهم ترین مواردی را که باید در پیامک دادن رعایت بکنیم این است که اگر

بخواهیم پیامک انبوه بدهیم باید حتما دارای بانک شماره موبایل قوی و همچنین زیاد باشیم تا بتوانیم

تعداد افراد زیادی را پوشش بدهیم . به همین دلیل ما می خواهیم نحوه ی دادن پیامک انبوه را به شما

بگوییم . پس یکی از مهم ترین مواردی که باید افراد در کار هایشان رعایت بکنند این است

که اگر می خواهند سطح درامد و همچنین سطح معروفیت خود را زیاد بکنند . می توانند از پیامک

انبوه استفاده بکنند . وقتی ما می اییم برای تعداد زیادی افراد پیامک در زمینه ی خاصی می فرستیم

این گونه خیلی از افراد ما را می شناسند و با جنس و محصول و حرف ما اشنا می شوند . پس

با پیوستن به گروه ما می توانید پیامک انبوه بفرستید