Zemanta Related Posts Thumbnail

با ارسال پیامک اتوماتیک برای یادآوری وقت معالجه، بیماران خود را از دست نخواهید داد.

با آموزش و اطلاع رسانی به بیماران در مورد مسایل روز پزشکی اعتماد آنها را جلب کنید.

ارسال پیامک به نام برای تبریک اعیاد و مراسم به بیماران در کمتر از یک دقیقه

کاهش هزینه های تماس با بیماران (هر پیامک متوسط ۹ تومان و متوسط هر تماس با موبایل ۱۰۰ تومان)

به صورت اتوماتیک تولد بیماران تان را تبریک بگویید.

ارسال پیامک به نام به بیماران برای مراجعه برای ویزیت های دوره ای.

اطلاع رسانی و تبلیغ خود را در محدوده خود پخش نمایید.

و ترکیبی از خلاقیت های شما و امکانات ما برای افزایش رضایت بیماران مطب یا کلینک شما