5

ایا می دانید که شما می توانید به راحتی با استفاده از امکاناتی که ما در اختیار شما می گذاریم. می توانید به راحتی استفاده های تبلیغاتی بکنید . ایا می دانید که با استفاده از سامانه های پیامکی شما می توانید به راحتی

هر استفاده ی تبلیغاتی که دارید انجام بدهید . ایا شما می دانید که می توانید به راحتی هر کاری را با استفاده

از سامانه های پیامکی انجام بدهید . از جمله کار های که می توانید با استفاده از سامانه های پیامکی انجام بدهید. عبارتند از : پیامک های هدفمند . پیامک های زمان دار . پیام های دریافتی . پیام های ارسالی .

بانک شماره موبایل . امکان دریافت تمام پیام ها به صورت فایل اکسل . فرستادن پیام ها بر اساس کد پستی . ارسال پیام ها بر اساس شهر ها و همچنین استان ها . فرستادن پیامک به افراد با شغل های مختلف .

فرستادن انواع پیامک ها به افراد با توجه به جنسیت انها . فرستادن پیام های تبلیغاتی . و خیلی از ویژگی های دیگر . پس اگر دیگر می خواهید از وسایل و همچنین امکانات به روز و قرن ۲۱ استفاده بکنید ما به شما پیشنهاد می کنیم که همین امروز یک سامانه پیامکی از ما خریداری بکنید و کار خود را شروع بکنید .