اطلاع از حساب پیامک

ایا تا الان به این فکر افتاده اید که چگونه بتوانید از حساب پیامک خوب مطلع بشوید .

خوب این کار بسیار

اسان و راحت هست که ما می توانیم ان را به شما توضیح بدهیم تا شما بتوانید به راحتی از ان مطلع بشوید .

یکی از این راه های اسان این است که وقتی شما در سامانه عضو هستید . می توانید با داشتن یک یوزر نیم و پسورد بتوانید وارد حساب کاربری خود بشوید . و وقتی شدید می توانید مطلع بشوید که چه قدر در حسابتان پول هست و ایا با این مقدار پول می توانید به ان ها ی که دوست دارید پیامک بزنید و انها استفاده بکنند .