16

خوب برای هر رستوران خوب داشتن یک سیستم پیامکی الزامی هست . یعنی وقتی یک رستوران خوب

دارید . می توانید با استفاده از سیستم های پیامکی خوب از مشتریان خود به خوبی بهره وری می کنید .

یکی از بهترین سیستم های حال حاضر دنیا استفاده از سیستم های پیامکی این است که این سیستم های ما

می توانند بهره وری و کارایی شما را زیاد بکنند. مثلا اگر رستورانی می خواهد مشتریان ثابت و زیادی

جذب بکند ما می توانیم به راحتی این کار را برای ایشون بکنیم . این کار چگونه خواهد بود . وقتی فردی

به رستوران شما می اید . شما وقتی دارید فاکتور برای ایشون صادر می کنید شماره ی موبایلش را می گیرید

و روز تاریخ تولدش را می پرسید و وقتی تاریخ تولد ان فرد شد برایش پیام کوتاه می فرستید

یا سامانه را به گونه ای تعریف می کنید که فرد مورد نظر با فرستادن اسم غذا اعلام می کند این رستوران

ایا الان این غذا را اماده دارد یا نه . برای این سیستم های پیامکی می شود خیلی از قابلیت های را اجرا کرد.

پس همین امروز از پنل های ما خریداری بکنید .