کاربرد پنل اس ام اس در آتلیهکاربرد پنل اس ام اس در آتلیه

 

 

امروزه کاربردهای زیادی میتوان از سامانه پیامک برشمرد که به کار خیلی از مشاغل بیاید.امروز میخواهیم بخشی از این کاربرد را برای آتلیه های عکاسی و فیلمبرداری نام ببریم.آتلیه ها روابط مستمرری با مشتریان خود ندارند و مشتریان هروقت نیاز به عکس داشته باشند در ذهنشان به دنبال عکاسی میگردند.پس عکاسی از آن دسته مشاغلیست که باید در فاصله بی نیازی به عکس و نیاز داشتند عکس مشتری،ذهن مشتری را تصرف نمایند.

تعدادی از کاربرد های پنل اس ام اس در آتلیه را در زیر بیان میکنیم:

 ۱ . ارسال اس ام اس خودکار به مدیر آتلیه و مشتریان برای یادآوری قرار جلسه و…

۲ . ارسال اس ام اس تشکر از تماس به نام اشخاص بعد از تماس با آتلیه در کمترین زمان.

۳ . ارسال پیامک به نام مشتری برای تبریک اعیاد و مراسم در کمتر از یک دقیقه

۴٫ کاهش هزینه تماس و اطلاع دادن آماده بودن کار با یک اس ام اس

۵ . قرار دادن امکان پیگیری سفارش به مشتریان از طریق ارسال اس ام اس به شماره شما

۶  . افزایش ارتباط موثر و ارزان با مشتریان