کاربرد سامانه پیام کوتاه در شهرداری هاکاربرد سامانه پیام کوتاه در شهرداری ها

 

 

در این مطلب برخی از کاربردهای سامانه پیام کوتاه در شهرداری ها را بیان کرده ایم،لطفا با ما همراه شوید :

اطلاع رسانی در مورد خرابی راه ها

اطلاع رسانی در مورد طرح های در حال ساخت

دریافت مشکلات شهر با استفاده از پیامک

ایجاد نظرسنجی در بین شهروندان

ارسال پیامک به کارکنان شهرداری

ارسال پیامک های مناسبتی به شهروندان یا کارمندان

پیگیری مشکلات کارمندان شهرداری با استفاده از پیام کوتاه

و….