کابرد سامانه پیامکی برای آموزشگاه رانندگیکابرد سامانه پیامکی برای آموزشگاه رانندگی

 

 

 • شناسایی و بررسی نیازها و امکانات آموزشگاه از طریق ارسال و دریافت پیام
 • بهره گیری ازسامانه پیام کوتاه جهت تشویق افراد برای ثبت نام در آموزشگاه رانندگی
 • اعلام شرایط ثبت نام برای متقاضیان آموزش رانندگی
 • ارسال و دریافت پیام جهت ارائه مشاوره و راهنمایی برای متقاضیان
 • ایجاد ارتباط دوطرفه بین متقاضیان و آموزشگاه از طریق ارسال و دریافت پیام
 • اعلام شروع کلاسهای تئوری/عملی از طریق سامانه اس ام اس
 • تهیه و جمع آوری آمار ثبت نام/قبولی ویا چند دوره ای بودن متقاضیان از طریق پنل اس ام اس
 • ارسال اس ام اس هشداری و آموزشی برای متقاضیان و رانندگان
 • اطلاع رسانی در مواقع ضروری(جلسات فوق العاده،شرایط غیر مترقبه و تغییر ساعات کلاس(
 • رسیدگی به درخواستهای واصله از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام
 • ارسال پیام جهت هماهنگی بین ساعات آموزشی برای متقاضیان و رانندگان آموزشگاه
 • سازماندهی و گروه بندی متقاضیان از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام
 • معرفی خدمات و امکانات آموزشگاه به عموم از طریق پنل ارسال اس ام اس
 • برگزاری نظرسنجی جهت پیش برد اهداف آموزشگاه رانندگی

ایجاد سامانه دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات