15

امروزه خیلی ها دوست دارند پیامک سطح بالا بفرستند . تا بتوانند با فرستادن پیامک های سطح بالا

خود را در میان کسانی که دوست دارند مطرح بکنند . ایا شما دوست دارید که پیامک های سطح بالا

به افراد مختلف بزنید و با فرستادن پیامک های سطح بالا نیز خوشحال بشوید . خوب امروز ما به شما

یاد می دهیم که چگونه پیامک سطح بالا بفرستید . این گونه پیامک ها باید در سطح های مختلفی نیز تنظیم بکنند . برای مثال ما می خواهیم پیامک به دانش اموزان یک منطقه بدهیم . خوب باید اولین چیزی را که

مد نظر قرار می دهیم این باید باشد که این دانش اموزان دارای چه سنی هستند ایا دانش اموزان ما دختر

یا پسر هستند ایا دانش اموزان ما در دوره ی های ابتدایی یا راهنمایی یا دبیرستان هستند و بعد دانش اموزان

ما دارای چه سطح اطلاعاتی هستند برای مثال ایا این دانش اموزان در مدرسه های عادی درس می خوانند

در مدرسه های غیر انتفاعی درس می خوانند در مدرسه های تیز هوشان درس می خوانند در مدرسه های

نمونه دولتی درس می خوانند . و از همه مهم تر سطح درامد خانواده این افراد چه قدر است چون ما برای

فرستادن پیامک های سطح خوب و بالا باید همه ی این موارد را در نظر بگیرم تا بتوانیم از این گونه

پیام های خود استفاده لازم را ببریم . پس همین امروز به ما بپیوندید تا راز های کار برای پیامک های

سطح بالا را به شما بگوییم و شما با استفاده از ان به اهداف خود نیز برسید با تشکر