پیامک و ایده هایشپیامک و ایده هایش

 

 

امروز ما می خواهیم به شما اموزش و همچنین نحوه ی استفاده از پیامک و همچنین نحوه ی درامد زایی

از ان را به شما یاد بدهیم . یعنی ما می خواهیم به شما یاد بدهیم که چگونه بتوانید راه های درامد زایی

پیامکی را امتحان بکنید و وقتی امتحان کردید به نتیجه برسید . یکی از بهترین راه های درامد زایی از

طریق اینترنت و همچنین پیامک می تواند این ایده باشد که ما نیز بیایم مثل ایرانسل  بسته های پیامکی را

را به افراد بفروشیم . و با این ایده می توانیم درامد بسیار خوبی را از ان خود بکنیم . ولی باید حتما در این زمینه با افرادی که کار کرده اند مشورت بکنیم . و از همه مهم تر مشورت های دیگران را نیز گوش بکنیم .

این گونه می توانیم یک کسب و کار پر سودی داشته باشیم .