پیامک فکس-ارسال فایل از طریق ایمیل و فکس در سامانه راه اندازی شدپیامک فکس-ارسال فایل از طریق ایمیل و فکس در سامانه راه اندازی شد

 

 

از طریق این بخش میتوانید یک فایل pdf را در اختیار سامانه قرار داده  تا با ارسال یک پیامک به سیستم فایل مورد نظر از طریق فکس و ایمیل برای مخاطب ارسال گردد

پس از ایجاد یک “پیامک فکس جدید”  کافیست به خط اختصاصی تنظیم شده یک پیامک با فرمت زیر ارسال نمایید :

ایمیل,فکس,کلیدواژه

در صورتی که مایل نیستید یکی از گزینه های ایمیل یا فکس انجام شود کافیست هر یک را خالی بگذارید :

ایمیل,,کلیدواژه

در صورتی که خط مجازی(پنل فکس) نداشته باشید سیستم فقط ارسال ایمیل را انجام خواهد داد

مثال : فرض کنید شما مایل هستید فایل رزومه خود را در هر لحظه که بخواهید برای شخص مورد نظر فکس یا ایمیل نمایید ، فایل را ازاین طریق در سیستم قرار میدهید ، سپس با ارسال یک پیامک با فرمت فوق فایل مورد نظر شما برای شماره و ایمیل مقصد ارسال خواهد شد