12

پس همین امروز ما می خواهیم به شما پیشنهاد بکنیم که این کار ها را بکنید تا معجزات ان را ببینید

یعنی ما می خواهیم به شما این گونه موارد را معرفی بکنیم . تا شما بتوانید به راحتی این کار ها

را بکنید . و از اجرا کردن این گونه موارد و جواب دادن این گونه موارد احساس رضایت را بکنید .

برای مثال شما دارای یک سازمان یا شرکت یا سایت هستید و دارای پنل اس ام اس نیز هستید

وقتی فردی اس ام اس می فرستد یا در سامانه شما عضو می شود این سامانه یا اس ام اس هر روز

برای این فرد در زمینه ای که ان فرد می خواهد اس ام اس مورد دلخواهش را ارسال می کند .

پس خیلی از موارد مهم را می شود ار طریق پیامک به کاربرمان اطلاع بدهیم . مثلا هر روز

چه قدر ما اپدیت داشته ایم در سایت در سایت امروز چه اخبار مهمی قرار گرفته است . پس همین

امروز به سیستم های پیامکی ما بپیوندید.