نمایندگی را این گونه بگیرید نمایندگی را این گونه بگیرید

 

 

خیلی ها امروزه از ما سوال می پرسند که برای گرفتن نمایندگی یک سامانه باید چه مواردی را در نظر داشته باشیم تا بتوانیم بهترین مزایا را به کاربران خود بدهیم ما نیز امروز کمی در این مورد مطلب می نویسیم

تا شما بتوانید در کسب و کارتان کمی تحول ایجاد بکنید . اولین مورد ببینید تعرفه خطوط چه قدر است . دومین مورد ببینید که شماره اپراتوری که می گیرید چند است مثلا ۱۰۰۰ یا ۲۰۰۰ یا ۳۰۰۰ و یا غیره

سومین مورد این را در نظر داشته باشید که پشتیبانی سامانه در چه حدی است زیرا بالاخره به ان احتیاج پیدا می کنید .