مراحل طراحی متن اس ام اس تبلیغاتی بترتیب !مراحل طراحی متن اس ام اس تبلیغاتی بترتیب !

 

 

– حال که با انواع مدل های ارسال اس ام اس تبلیغاتی آشنا شدید و میتوانید یک متن جذاب تبلیغاتی را طراحی نمایید بهتر است قبل از شروع کار مراحل طراحی متن پیامک تا ارسال پیامک و گزارشات بازده تبلیغات را بدانید »

قبل از طراحی متن پیامک بهتر است اهداف خود را به مشاورین بازرگانی و بازاریابی تحویل بدهید و از هر کدام یک متن حداکثر با ۷۰ یا ۱۴۰ کاراکتر دریافت کنید . پس از مشورت و دریافت نظرات سایر کارشناسان کلیه متن ها را در نرم افزار پیامک ،بخش متن های ذخیره شده وارد نموده و متن ها را ذخیره نمایید

هر کدام از پیامک های پیشنهادی را برای خودتان یا دیگران پیامک نمایید و دقت کنید تعداد کاراکترهای پیامک فارسی شما به میزان بوجه ای باشد که شما برای ارسال اس ام اس تبلیغاتی در نظر گرفته اید .

با ارسال پیامک های پیشنهادی به چند شماره موبایل مربوط به پرسنل و کارشناسان فروش و بازاریابی نظرات مربوط به متن هر پیامک را دریافت کنید . دقت کنید تکنولوژی پیامک تبلیغاتی یک فناوری جدید در تبلیغات محسوب میشود و احتمال جمع آوری حتی چند نظر اشتباه نیز وجود دارد . به همین منظور بهتر است پس از دریافت نظرات نهائی ،پیامک های مورد نظر را در کنار یکدیگر گذاشته و با هم مقایسه نمایید . پیامک انتخاب شده شما میبایست استاندارد های گفته شده در این مقاله را داشته باشد تا تاثیرپذیری که شما از ارسال پیامک تبلیغاتی دارید را بر روی مخاطبان بگذارد .