قابلیت پنل های پیامکیقابلیت پنل های پیامکی

 

 

همان گونه که می دانید با گسترش روز افزون اینترنت و دنیای مجازی ما شاهد ان هستیم

که راحت می شود از طریق اینترنت نیز به دیگران پیام داد و پیام دریافت کرد

ما شاهد ان هستیم که یکی از قابلیت پنل های پیامکی این است

که این پنل مورد نظر می شود باهایش یک دفرتچه ساخت که در ان شماره موبایل هایمان را در ان بگذاریم

و وقتی خواستیم به کسی پیام ارسال بکنیم به راحتی با این سیستم ازش استفاده بکنیم