سبک های متفاوت در طراحی متن پیامکسبک های متفاوت در طراحی متن پیامک

 

 

طراحی متن پیامک را میتوان به چند گروه تقسیم کرد » متن پیامک اداری ، متن پیامک بازاریابی ، متن پیامک تبلیغاتی ، متن پیامک فانتزی ، متن پیامک تخصصی ، متن پیامک همراه با شوخی ، متن پیامک سازمانی و  رسمی . . متن پیامک انبوه شما میخواهید به چه صورت باشد ؟

قبل از هر تصمیمی این نکته را بدانید که طراحی متن پیامک با نوشتن انشاء کاملا متفاوت است و در طراحی متن پیامک نیازی به شروع متن با کلماتی مانند ” سلام” “احتراما” ” به نام خدا” و واژه های دیگر نیست و بهترین انتخاب برای شروع متن پیامک این است که اصل مطاب یا نام برند و تلفن خود را بنویسید ،چراکه کلیه گوشی های موبایل قبل از اینکه بخواهند متن کامل را بخوانند میتوانند تا ۴ یا ۵ کلمه اول را بر روی صفحه گوشی بصورت اجباری مشاهده کنند .

««   در دید مشتری باشید   »»

««   شروع متن پیامک تبلیغاتی باید جذاب باشد   »»