روش انتخاب و تهیه نرم افزار ارسال پیامکروش انتخاب و تهیه نرم افزار ارسال پیامک

 

 

فقط از شرکت های ثبت شده سامانه پیامک را تهیه کنید »

نرم افزار ارسال پیامک را فقط از شرکت های مجاز و ثبت شده تهیه نمایید و از خرید و دریافت خدمات از سایت های تبلیغاتی و یا وب سایت هاییکه خدمات و محصولات دیگری دارند و نرم افزار پیامک را در کنار سایر محصولات و خدمات بفروش میرسانند بپرهیزید . این تصمیم اولین گام برای عدم خرید از واسطه ها و یا فروشندگان غیر مجازی است که قیمت پیامک را ارزان محاسبه میکنند ولی در ارسال پیامک ها کم فروشی میکنند تا قیمت ارزان پیامک جبران شود .

روش انتخاب نرم افزار SMS مناسب برای شروع تبلیغات پیامکی »

قبل از خرید نرم افزار پیامک حتما ابزار و امکانات نرم افزار SMS گوناگون را با یکدیگر مقایسه کنید . به جز ارسال پیامک و دریافت پیامک ابزار و امکانات منحصربفرد و هوشمند دیگری وجود دارد که در بازاریابی و تبلیغات پیامکی مورد نیاز میباشد . دقت کنید نرم افزار پیامک ی را انتخاب کنید که با شماره های ۱۰۰۰ ، ۳۰۰۰ و یا ۲۰۰۰ و تلفن ثابت و نام تجاری ارسال و دریافت پیامک را انجام دهد سایر شماره ها مانند شماره های ایرانسل ، همراه اول و یا پیش شماره های دیگر نه تنها تاثیر تبلیغاتی نخواهد گذاشت بلکه ممکن است تاثیر منفی بر روی کاربران هدفی که قرار است تبدیل به مشتری شما شوند بگذارند .