راه های ترغیب مشتریان برای عضویت از طریق ارسال اس ام اسراه های ترغیب مشتریان برای عضویت از طریق ارسال اس ام اس

 

در حالی که در حال حاظر بسیاری از کسب و کارها هم اکنون به  اهمیت جذب مشتریان از طریق ارسال اس ام اس پی برده اند، اما چگونگی انجام آن می تواند دشوار باشد، توضیحات زیر شما را در نحوه بهتر انجام این کار راهنمایی می کند.

استفاده از مشتریان موجود به نفع خود

از مشتریان خود برای عضویت دوستان و آشناهایشان استفاده کنید، شما می توانید به هر مشترک جدید مشوق هایی ارایه دهید که  این کار را به نحو احسنت انجام دهند.فراموش نکنید بهترین راه این است که کاربران بواسطه افرادی که آن ها را معرفی کرده اند و به آنها اعتماد دارند عضو شوند.

بهترین استفاده از راه های ارتباطی مشتریان موجود

ارسال لینک ها از طریق ایمیل،قرادادن آموزش نحوه عضویت بر روی وب سایت یا پرتال خود،بدین شکل شما کاربرانی را که قصد عضو شدن را دارند اما روش آن را نمی دانند ، از دست نمی دهید. از فروشگاه ها  با روش هایی مانند چسباندن پوستر  استفاده کنید.

ایجاد انگیزه

هر کسی از یک  تخفیف و کد تخفیف خوب استقبال می کند. سعی کنید تخفیف ها و جوایزی  تحریک کننده را پیشنهاد بدیدف این نیز می توانند در فروشگاه ها مناسب باشد

مطمن باشید که مشترکین از مزایای عضویت آگاه می شوند

در بسیاری از موارد مشترکین از مزایا و خدمات پس از عضویت آگاه نمی شوند، توضیح و روشن ساختن این موارد می تواند نقش مهمی را در عضویت کاربران ایجاد کند.

طیف وسیعی از راه های عضویت را ارایه دهید

ارایه روش های مختلف عضویت به نحوه که به همه محدودیت ها غلبه کند، شما را مطمن می کند که حداکثر ظرفیت ها موجود را استفاده کرده اید.