خدمات سامانه پیام کوتاه برای شهرداری هاخدمات سامانه پیام کوتاه برای شهرداری ها

 

 

سامانه پیام کوتاه همواره میتواند برای ارگان های مختلف خدماتی را ارائه نماید،در مطلب زیر به برخی از مزایای سامانه پیام کوتاه برای شهرداری ها میپردازیم :

اطلاع رسانی در مورد خرابی راه ها

اطلاع رسانی در مورد طرح های در حال ساخت

دریافت مشکلات شهر با استفاده از پیامک

ایجاد نظرسنجی در بین شهروندان

ارسال پیامک به کارکنان شهرداری

ارسال پیامک های مناسبتی به شهروندان یا کارمندان

پیگیری مشکلات کارمندان شهرداری با استفاده از پیام کوتاه

و….