با این پیامک ها انگیزه ها را افزایش دهیدبا این پیامک ها انگیزه ها را افزایش دهید

 

 

در این مطلب سخنان افراد مشهور و بزرگ جهت پیامک های انگیزشی قرار گرفته است،با ارسال این پیامک ها میتوانید انگیزه ها را افزایش دهید.

 

۱٫ بکوش تا آنچه را که علاج ندارد با مدارا تحمل کنی « دیل کارنگی»

۲٫ به خاطر داشته باش هرچه را که بجویی همان را می یابی.« آنتونی رابینز»

۳٫ قدرت هنگامی نتیجه مثبت دارد که با ایمان توام باشد.« امام محمد غزالی»

۴٫زندگی ما زاییده اندیشه ماست« دیل کارنگی»

۵٫ مغز انسان در هر حات می تواند بهشتی از جهنم و جهنمی از بهشت را به وجود آورد. « دیل کارنگی»

۶٫ آرزوهای خود را کمتر کنید تا به مقصود برسید.« آندره ژید»

۷٫بیشتر مردم همانقدر خوشحالند که ذهن خود را برای خوشحالی آماده نموده اند. « دیل کارنگی»

۸٫زمانی که دیگر نتوانیم موقعیتی را که در آن هستیم تغییر دهیم، باید خودمان را تغییر دهیم. « ویکتور فرانکل»

۹٫باد موافق برای کشتی می وزد که بادبانی افراشته باشد.« کوپ مایر»

۱۰٫خود تجلی تغییری باشید که آرزوی دیدنش را در محیط پیرامون تان دارید.«ماهاتما گاندی»

۱۱٫اگر جهان را بدان گونه که هست نمی پسندی، تغییری در آن ایجاد کن، این وظیفه توست«مارتین رایت ادلمن»

۱۲٫ فرق است میان گفتن و عمل کردن.« مونتانه»

۱۳٫ موفقیت ، پایان کاراست و لذت، در انجام کار. « ویلیام شکسپیر»

۱۴٫راه جهان یک است و آن راه راستی«حضرت زرتشت (ع)»

۱۵٫ فکر و روح آشفته هرگز قادر نخواهد بود تا بر مشکلات زندگی جیره شود. « دیل کارنگی»

۱۶٫ در پس هر حاثه ای تقدیری و فرصتی نهفته است.« وین دایر»

۱۷٫خیچ گاه فکر نمی کنم که خدا دنیا را با بازی آفریده باشد.«آلبرت انیشتین»

۱۸٫ هر آنچه که کسی در قلب خود نیت کند و به آن ایمان داشته باشد همان خواهد شد.« کوپ مایر»

۱۹٫هرگز دست از پرسش نکشیم، کنجکاوی همیشه موجب شور و هیجان است. « آنتونی رابینز»

۲۰٫قدرتمندترین نیروهای انسانی نامورئی اند مثل : عشق، اندیشه، آرزو، ایمان و … ئلی آثارشان دیدنی است. « کوپ مایر»