2

امروزه دیگر بر ما اشکار شده است که بازار یابی سنتی دیگر کارایی لازم و مناسب را ندارد به چندین علت

یکی از علت های هزینه بر بودن ان و هزینه را در نیاوردن از ان است.

امروزه ما در مقابل بازار یابی

سنتی . بازار یابی پیامکی  و حرفه ای را می بینیم . که فردی مثلا با ارسال اس ام اس به منطقه ی خاص

خود می تواند مشتریان بسیار زیادی را جور بکند و کسب درامد بکند . ولی اگر همین فرد بخواهد بازار یابی

پیامکی بکند هزینه ی زیادی باید بکند و در اخر شاید نتیجه بخش نیز نخواهد بود . پس امروز حتی

کسانی که در قدیم بازار یابی سنتی می کردند . میل پیدا کرده اند به بازار یابی مدرن و پیامکی و اینترنتی

چون این کار ارزش خود را نشان داده است و هر روز مشتریان بیشتری را به خود جذب می کند.