12

یک کلوپ مشتریان تشکیل دهید و این امکان را به مشتریان فروشگاه خود بدهید که با ارسال یک عدد عضو کلوپ فروشگاه شما شوند.

پس از خرید مشتری با ثبت اطلاعات ایشان یک پیامک اتوماتیک با عنوان سپاسگذاری از خرید برای ایشان ارسال کنید.

اطلاع رسانی به مشتریانی که یکبار از شما خرید کرده اند در مورد محصولات جدید.

با یک پیامک به نام از مشتریان خود برای تخفیفان های دوره ای فروشگاه دعوت به عمل آورید.

با مشخص کردن کالاهای به عنوان تخفیف های ویژه هفته، به مشتریان این امکان را بدهید که با ارسال یک عدد تخفیف های جدید هفتگی فروشگاه شما را دریافت نمایید.

به صورت اتوماتیک در روز قبل از تولد مشتریان پیامک تبریکی با این مضمون که به ایشان به مدت یک هفته به خاطر تولدشان تخفیف خواهید داد، ارسال نمایید.

خود را درمحل خود با پیامک تبلیغ کنید.

و ترکیبی از خلاقیت های شما و امکانات ما برای افزایش رضایت مشتریان فروشگاه شما