امکان ارسال پیامک محله ای با تفکیک کدپستی فراهم گردیدامکان ارسال پیامک محله ای با تفکیک کدپستی فراهم گردید

 

 

امکان ارسال پیامک محله ای با تفکیک کدپستی و جنسیت فراهم گردید

برای اولین بار دیتای کدپستی همراه اول و ایرانسل با تفکیک جنسیت در اختیار گاما پیامک قرارگرفته است،این سیستم بطور مستقیم به اپراتور های سرویس دهنده متصل است و به روز رسانی به صورت آنلاین توسط اپراتور انجام میپذیرد.

مهمترین امکانات این سرویس:

امکان تعیین نوع اپراتور همراه اول یا ایرانسل

امکان انتخاب شماره های دایمی یا اعتباری

امکان انتخاب کدپستی محله مورد نظر

امکان انتخاب شهر و استان مورد نظر

امکان انتخاب نحوه دریافت پیام توسط مخاطب (ذخیره در گوشی، ذخیره در سیم کارت،ارسال پیامک به صورت فلش)

امکان انتخاب تاریخ و زمان ارسال

امکان ارسال پیام به صورت تدریجی و با فاصله زمانی

امکان ارسال به همه یا بخشی از شماره های موجود