اس ام اس در نشریات و وب سایتهای خبری،تحلیلیاس ام اس در نشریات و وب سایتهای خبری،تحلیلی

 

 

دریافت مطالب کوتاه و دلنوشته های خوانندگان در شماره بعد

-اعلام فرارسیدن زمان تمدید اشتراک

-ترغیب علاقه مندان برای خواندن شماره بعدی از طریق ارسال عناوین مطالب نشریه پیش از انتشار

-برگزار مسابقه و نظرسنجی پیامکی

-ارسال پیام تبریک و تهنیت در مناسبتها

-جذب اسپانسر مالی و کسب درآمد

-اعلام خبرها و دستورعملهای خاص برای پرسنل

-دعوت از همکاران و مشتریان برای حضور در نمایشگاه