اس ام اس در آژانسهای مسافرتیاس ام اس در آژانسهای مسافرتی

 

 

مشتری وفادار نقش تبلیغات زنده را بازی می‌کند، فروشنده را تمجید می‌کند و او را

به دیگران پیشنهاد می‌دهد. اما ارائه خدمات مطلوب به تنهایی نمی‌تواند وفادار

ماندن مشتری را تضمین کند زیرا قیمت رقابتی و تبلیغات همواره وی را تحت تأثیر

قرار می‌دهند. برای وفادار سازی مشتری بایست در کنار ارائه خدمت

احساسات و علایق وی نیز مورد توجه قرار بگیرد .یکی از ساده ترین راهکارهای

وفادارسازی مشتریان ارسال اس ام اس در طول دوره ارائه خدمت به وی و

پس از آن است. در یک آژانس مسافرتی مشتریان وفادار هستند که با حضور خود

یا تشویق دیگران تورها را پر می‌کنند.