استفاده از سامانه پیام کوتاه برای تولید محتوا ضرر نیست!

 

استفاده از سامانه پیام کوتاه برای تولید محتوا ضرر نیست!

شاید در نگاه اول فکر کنید که تولید محتوا از طریق سامانه پیام کوتاه فقط ضرر است اما در اشتباه هستید!

شما میتوانید با ترکیب کردن این بخش تولید محتوا با “اضافه به لیست” و محدود کردن استفاده کنندگان به مخاطبین دفترچه تلفن بابت پیامک های ارسالی از مخاطبین آبونمان اخذ نمایید.میتوانید از مخاطبین دفترچه تلفن هزینه دریافت کرده و این هزینه را به ایشان تخصیص دهید ، سپس سامانه را تنظیم کنید تا در ازای ارسال هر پیامک از اعتبار مخاطب کسر گردد.شما میتوانید با فعال کردن بخش اسپانسر هزینه تمامی پیامک های ارسالی را از اسپانسر خود دریافت نمایید.با فعال کردن ارسال خودکار مخاطبین میتوانند به صورت دوره ای (روزانه ، هفتگی یا ماهیانه) پیامک محتوا دریافت نمایید ، این کار باعث افزایش ترافیک روزانه و دریافت هزینه بیشتر از اسپانسر و مخاطب خواهد شد.