استفاده از جملات کوتاه و قابل فهم در متن پیامک تبلیغاتیاستفاده از جملات کوتاه و قابل فهم در متن پیامک تبلیغاتی

 

 

استفاده از وب سایت و سایر ابزار و امکانات در ارسال پیامک تبلیغاتی !

ابزار و امکاناتی مانند تلفن + وب سایت + موبایل + پاسخگوی خودکار پیامکی و . .  سایر ابزار بازاریابی و تبلیغات الکترونیکی میتواند بازده تبلیغات پیامکی شما را چندین برابر کند و در برند سازی نقش موثری خواهد داشت .  قبل از ارسال پیامک تبلیغاتی بهتر است سایت خود را بهینه سازی نموده و محتوا و گرافیک وب سایت خود را بروز نمایید چراکه مطمئن باشید در ارسال پیامک تبلیغاتی وقتی سایت شما استفاده شود بسیاری از مخاطبان در خارج از ساعات اداری برای مشاهده خدمات و محصولات و آشنائی با بنگاه اقتصادی شما به سایت شما مراجعه میکنند .

 ««   اگر سایت زیبا و با محتوائی ندارید استفاده نکنید   »»

««   اگر تمایل به بازده بیشتر پیامک تبلیغاتی خود دارید سایت خود را بهینه کنید   »»