ارسال پیامک تبلیغاتی انبوه به استان آذربایجان شرقی و آذربایجان غربیارسال پیامک تبلیغاتی انبوه به استان آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی

 

 

ملی پیامک این امکان را به شما می دهد که به استان آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی و شهرستان های این دو استان پیامک انبوه ارسال کنید