در این قسمت شما می توانید ارسالهای بیش از ۱۰ شماره را با شماره اختصاصی خود و یا شماره های عمومی سامانه ارسال نمایید.

برای ارسال انبوده از آیتم ارسال جدید استفاده می نماییم.

در این قسمت ابتدا عنوان را وارد کرده(انتخاب عنوان صرفا جهت تکنیک ارسال های مختلف می باشد)بنابراین در انتخاب عنوان دقت نمایید.

شماره ای که میخواهید با ان ارسال انجام دهید را انتخاب نمایید.سپس متن پیامک را وارد کرده و شماره های خود را از طریق فایل اکسل،فایل متنی و یا وارد کردن شماره ها در قسمت گیرندگان انتخاب نمایید و روی گزینه مرحله بعد کلیک کنید.